Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Rada ekspertów

Polska
Dr n. med. Andrzej Depko

Dr n. med. Andrzej Depko

Dr n. med. Andrzej Depko

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy, kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Redaktor naczelny kwartalnika „Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. W Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego „Akademia Zdrowia Seksualnego”.

Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Autor licznych publikacji popularyzujących wiedzę o seksualności człowieka, m.in.:

 • Pytania do seksuologa, WIEDZA I ŻYCIE, 2005. ISBN:83-7184-401-8.
 • Kochaj się długo i zdrowo, Santorski & Co,2008. ISBN: 978-83-7554-078-9.
 • Love story nastolatka. 100 pytań o seks, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. ISBN:978-83-02-10477-0.
 • Ewa Wanat, Andrzej Depko, Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie, Wielka Litera,2012.
 • Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, LexisNexis, Wrocław 2011.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. Niepełnosprawność intelektualna-etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Continuo, Wrocław 2012.
Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski

Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski

Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski

Prof. dr hab. n. hum., doradca rodzinny, seksuolog. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kieruje Podyplomowymi Studiami Wychowania Seksualnego UW.

Członek wielu stowarzyszeń oraz polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 1997 roku prowadzi badania dotyczące zachowań seksualnych Polaków, ich wiedzy i przekonań o HIV/AIDS. Otrzymał Złoty Medal im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. W 2010 roku jako jedyny polski naukowiec został powołany do współpracy naukowej z Instytutem ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinseya na Uniwersytecie Indiana w USA.

Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. Ryzykowna dekada: seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS oraz Seksualność Polaków na początku XXI wieku.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, urolog, Kierownik Katedry I Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek Komitetu Naukowego, Członek Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej i Kobiecej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).

Opiekun Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej, członek Europejskiego Towarzystwa Urologii Akademickiej. Członek Zarządu, Członek Komitetów: Edukacyjnego, Neurourologii, Szkoły Urodynamicznej Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS). Członek założyciel Towarzystwa Badawczego Międzynarodowych Konsultacji na temat Inkontynencji (ICI-RS).
Członek komitetu redakcyjnego: „Neurourology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”, „Kwartalnika NTM”, Urologia Internationalis”, „Urogynecology Journal”, „Archives of Medical Sciences”.
Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

PUBLIKACJE:

 • Ponad 250 oryginalnych artykułów
 • 18 rozdziałów książek i 3 książki
 • Ponad 100 prezentacji kongresowych
 • Ponad 100 wykładów (krajowych i międzynarodowych).
 • Sumaryczny IF=120, indeks cytowań 150

Główne zainteresowania: urologia czynnościowa, uroginekologia, uroonkologia, seksuologia.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger, ginekolog, ordynator Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Sekcji Nauk Podstawowych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek Komisji ds. Publikacji i Komunikacji przy Międzynarodowym Towarzystwie Kontynencji (International Continence Society, Publication & Communication Committee) Członek: Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International ContinenceSociety), Międzynarodowego Stowarzyszenia Uroginekologii (International UrogynecologyAssociation), Europejskiego Stowarzyszenia Uroginekologii (European Urogynecology Association).

Członek redakcji czasopism: „Ginekologia Polska”, „Medycyna Praktyczna-Ginekologia i Położnictwo”, „Ginekologia po Dyplomie”, „Położnictwo i Ginekologia”, „Central European Journal of Urology”.

Praktyka kliniczna obejmuje uroginekologię i onkologię ginekologicznej. Praca naukowa skupia się na roli nieprawidłowości tkanek łącznych w etiopatogenezie żeńskich narządów rozrodczych. Ujmuje także jakość życia kobiety po rekonstruktywnej operacji miednicy oraz innowacyjne terapie w leczeniu zaburzeń mikcji.

Autor ponad 250 prac naukowych (Impact Factor 124,3) i rozdziałów w wielu książkach.

Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski, urolog, Kierownik I Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Krajowy Konsultant w dziedzinie Urologii, członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008-2012 Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Krajowy Delegat PTU do Międzynarodowego Stowarzyszenia Urologicznego (SIU). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Rady ds. Zjazdów w Europie Centralnej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Autor i współautor około 300 opublikowanych artykułów naukowych, 16 rozdziałów książek oraz ponad 160 prezentacji wygłoszonych podczas różnych kongresów naukowych.

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska lekarz medycyny rodzinnej, Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital im. Księżnej Anny Mazowieckiej. Jest Przewodniczącą Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Pełni funkcję Redaktor Naczelnej Kwartalnika Medicine & Primary Care Review. Specjalizacje: medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, nefrologia w toku. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Zdrowia Publicznego- Zarządzanie i Ekonomika Ochronie Zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, psychiatra, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjator, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Członek: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA), International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA), Research Society for Alcoholism (RSA), International Society of Addiction Medicine oraz World Psychiatric Association.

Członek-założyciel European Society on Treatment of Alcohol Dependence. Członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Członek Rady Naukowej pism „Alkoholizm i Narkomania”, „Wiadomości Psychiatryczne” i „Neuroscience Facts”.

matches