Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Przedwczesny wytrysk - porady, pytania i odpowiedzi

1. Czym jest przedwczesny wytrysk (PW)?

Przedwczesny wytrysk (PW) jest złożoną jednostką chorobową i najczęstszą formą zaburzeń seksualnych u mężczyzn < 60 r.ż. Mimo że 1 na 5 mężczyzn skarży się na PW, jest to jedno z najrzadziej diagnozowanych zaburzeń u mężczyzn. Może przyjmować formę przewlekłą, a często rozpoczyna się przy pierwszym doświadczeniu seksualnym (pierwotny PW) lub pojawia się później w wyniku innej choroby (nabyty PW).

Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej (ISSM) zdefiniowało pierwotny PW jako „zaburzenie seksualne występujące u mężczyzn, cechowane przez:

 • wytrysk, który zawsze lub prawie zawsze następuje przed lub w ciągu 1 minuty od penetracji pochwy;
 • niezdolność do opóźnienia wytrysku przy każdej lub prawie każdej penetracji pochwy;
 • ponoszenie negatywnych konsekwencji takich jak napięcie, problemy, frustracja i/lub unikanie bliskości seksualnej.”

Więcej na temat co oznacza PW

Bibliografia:

 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 3. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 4. EAU Guidelines on ED and PW 2012
 5. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 6. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

2. Jaki odstęp czasu od penetracji do wytrysku jest uznawany za prawidłowy?

Czas uważany za normalny zależy od wielu czynników i może różnić się pomiędzy poszczególnymi osobami lub parami. W ankietach przeprowadzonych na populacji ogólnej mężczyzn (włączając mężczyzn z przedwczesnym wytryskiem, jak również tych bez PW) przeprowadzonych w celu określenia średnich wartości czasu do wytrysku po penetracji pochwy mężczyźni bez PW podali średnią wartość około 7 minut, przy czasie trwania od 20 do 25 minut

Wedle Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ISSM) u mężczyzn z PW „wytrysk zawsze lub prawie zawsze następuje przed lub w ciągu około 1 minuty od penetracji waginy.” Jednakże należy pamiętać, że PW nie jest jedynie kwestią czasu: brak kontroli nad wytryskiem i negatywny wpływ na związek z partnerką są równie ważnymi czynnikami definiującymi przedwczesny wytrysk.

Bibliografia:

 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 3. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
 4. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 5. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

3. Czy zbyt szybki wytrysk to rzadki problem?

Istotny odsetek męskiej populacji na całym świecie zgłasza objawy lub skarży się na przedwczesny wytrysk (PW): około 20-30% mężczyzn podaje, że odczuwa zbyt wczesny wytrysk. Jednakże tylko 9% z nich zwraca się do lekarza z prośbą o pomoc.

Bibliografia:

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 2. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
 3. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 4. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

4. Czy mam problem z PW, jeśli mój wytrysk następuje zbyt szybko za (prawie) każdym razem podczas stosunku seksualnego?

Jeśli wytrysk następuje zbyt szybko, a stan ten utrzymuje się stale lub przewlekle (początek od pierwszego lub prawie pierwszego doświadczenia seksualnego), najprawdopodobniej jest to przedwczesny wytrysk (PW).

Jednakże czas do wystąpienia wytrysku nie jest jedynym kryterium pozwalającym na postawienie rozpoznania PW. Konieczny jest współistniejący brak kontroli nad wytryskiem oraz negatywny wpływ tego zjawiska na życie seksualne, prowadzący do negatywnych emocji takich jak napięcie. W każdym przypadku jedynie lekarz może właściwie zdiagnozować PW.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

5. Czy PW to rodzaj ED?

Przedwczesny wytrysk (PW) jest często mylony z zaburzeniami erekcji (ED). PW i ED są odrębnymi dolegliwościami. W PW erekcja jest prawidłowa, lecz wytrysk pojawia się przed lub w ciągu około 1-2 minut od penetracji pochwy; PW cechuje niezdolność do kontrolowania lub opóźnienia wytrysku. Ponadto PW występuje częściej niż ED. W 50% przypadków pojawia się przy pierwszych doświadczeniach seksualnych – jest równie częsty we wszystkich grupach wiekowych.

ED to trwała niezdolność do osiągnięcia i utrzymania wystarczającego wzwodu, by pozwolił na odbycie satysfakcjonującego stosunku. Nie ma nic wspólnego z kontrolą. Występuje częściej u mężczyzn w starszym wieku.

Ponadto te dwa schorzenia mogą współistnieć. Mężczyźni z PW częściej zgłaszają ED. Badania dostępne w literaturze, jak również doświadczenie kliniczne pokazują, że współwystępowanie ED u mężczyzn z nabytym PW nie jest rzadkością.

Po wytrysku prawidłowo dochodzi do zejścia obrzęku, lecz u mężczyzn z PW, jako że do wytrysku dochodzi zbyt wcześnie i w sposób niekontrolowany, można pomylić „normalny” proces poorgazmowego zwiotczenia członka z problemem osiągnięcia wzwodu. Lęk przed stosunkiem odgrywa główną rolę u mężczyzn zarówno z zaburzeniami typu ED jak i PW. Z czasem przyczynia się do nasilania ich objawów.

Jednakże zarówno w przypadku ED jak i PW prawidłowym postępowaniem jest zgłoszenie się do lekarza w celu ustalenia właściwego rozpoznania.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines 2012.
 2. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 Dec;28 Suppl 2:40-45.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
 4. Sotomayor M. J Sex Med 2005;2(2):110-114.

6. Skąd mogę wiedzieć, że to PW?

PW nie jest jedynie problemem „czasu trwania”, lecz również „braku kontroli” nad procesem wytrysku i obniżonej satysfakcji ze stosunku seksualnego. PW powinno być diagnozowane jedynie przez lekarza, który może zalecić dalsze testy w celu wykluczenia organicznego podłoża problemu.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 3. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.

7. Czy istnieją różne rodzaje PW?

Tak. Eksperci zgadzają się, że z punktu widzenia etiologii należy rozróżnić przedwczesny wytrysk (PW) na pierwotny i nabyty. Pierwotny PW manifestuje się podczas pierwszego (lub jednego z pierwszych) doświadczenia seksualnego, utrzymuje się przez całe życie i współistnieje przy wszystkich rodzajach aktywności seksualnej.

PW może również pojawić się w późniejszym okresie życia. Wtedy określa się go mianem nabytego PW (lub wtórnego). W takim wypadku jest prawdopodobnie wynikiem innej choroby.

Około 65% mężczyzn zgłaszających PW cierpi z powodu typu pierwotnego. Jest to przewlekłe schorzenie cechowane przez:

 • początek od pierwszego (lub jednego z pierwszych) doświadczenia seksualnego;
 • trwa przez całe życie, może pogarszać się z wiekiem;
 • wytrysk następuje zbyt szybko (poniżej minuty w 90% przypadków);
 • wytrysk następuje zbyt szybko przy każdym (lub prawie każdym) stosunku seksualnym;
 • wytrysk następuje zbyt szybko z każdą (lub prawie każdej) partnerką

U niektórych mężczyzn wytrysk następuje nawet w fazie gry wstępnej, przed penetracją lub przy pierwszym kontakcie z pochwą (tak zwany wytrysk „ante portas”) – 49% mężczyzn z PW twierdzi, że wytrysk następuje przed penetracją co najmniej okazjonalnie.

Nabyty PW:

 • pojawia się w określonym momencie życia, ze stopniowym lub nagłym początkiem po okresie normalnym wytrysku;
 • może mieć związek z innymi chorobami endokrynologicznymi (zaburzenia funkcji tarczycy lub choroby urologiczne – np. zapalenie gruczołu krokowego), warunkami anatomicznymi (krótkie wędzidełko, nadwrażliwość żołędzi, stulejka, itd.), neurologicznymi, psychologicznymi zaburzeniami lub problemami w związku, traumatycznymi doświadczeniami seksualnymi lub jako efekt uboczny stosowania leków i narkotyków;
 • pojawia się przy jednej lub przy określonych partnerkach (tzw. PW sytuacyjny).

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.

8. Czy PW ma związek z wiekiem?

W przeciwieństwie do zaburzeń wzwodu (ED), które stają się częstsze z wiekiem, przedwczesny wytrysk (PW) dotyczy mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych. Może pojawić się po pierwszym stosunku seksualnym (lub jednym z pierwszych) lub rozwinąć w dalszym życiu, choć częściej jest to problem młodych mężczyzn. Pojawienie się PW ma silniejszy związek z nowością przeżyć seksualnych (nowa partnerka lub inna sytuacja) niż z wiekiem mężczyzny.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.

9. Co powoduje PW?

Przedwczesny wytrysk (PW) jest jednostką chorobową. Uznaje się, że przewlekły PW (tak zwany pierwotny PW) jest związany ze zmniejszeniem poziomu serotoniny – neuroprzekaźnika odgrywającego kluczową rolę w wytrysku. Wszystkie badania wskazują na wpływ genów na wystąpienie pierwotnego PW.

Wiele innych zaburzeń i chorób takich jak zapalenie prostaty, choroby układu moczowego lub choroby endokrynologiczne mogą wywierać negatywny wpływ na proces wytrysku i powodować nabyty PW. Może być również skutkiem ubocznym stosowania leków lub jednym z objawów problemów społecznych, psychologicznych lub interpersonalnych.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.

10. Czy zapalenie gruczołu krokowego może wywołać PW?

Tak. Zapalenie prostaty jest ważnym czynnikiem ryzyka. Wziąwszy pod uwagę rolę gruczołu krokowego w mechanizmie wytrysku, zapalenie prostaty może wywołać PW (nabyty PW). Leczenie zapalenia prostaty (np. antybiotykami) może przywrócić normalny proces wytrysku, zaś nie leczone zapalenie może w dłuższym okresie czasu wywierać bardziej szkodliwy wpływ na funkcję wytrysku.

Dlatego jeżeli podejrzewasz u siebie PW, musisz odwiedzić lekarza (np. urologa), by zidentyfikować przyczynę (bądź przyczyny) i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Bibliografia:

 1. El-Nashaar A, Shamloul R. J Sex Med. 2007;4(2):491-496.
 2. Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM et al. Urology. 2001;58(2):198-202.

11. Czy to możliwe, że posiadanie krótkiego wędzidełka wywołuje u mnie PW?

Tak, jest to możliwe. Krótkie wędzidełko (elastyczne pasmo tkanki pod penisem, które pomaga odciągać napletek z żołędzi) może przyczyniać się do wywoływania PW.

Jeżeli wędzidełko jest zbyt krótkie, ogranicza ruch napletka podczas erekcji, powodując nadmierną stymulację seksualną. Ponad 40% mężczyzn z pierwotnym PW ma krótkie wędzidełko.

Mężczyźni z PW i krótkim wędzidełkiem powinni skontaktować się z lekarzem, który rozważy zasadność przeprowadzenia frenulektomii (chirurgiczne usunięcie napletka).

Bibliografia:

 1. Gallo L, Perdonà S, Gallo A. J Sex Med. 2010;7(3):126976.

12. Czy żylaki powrózka nasiennego mogą powodować PW?

Tak. Stwierdzono możliwy związek pomiędzy żylakami powrózka nasiennego, zapaleniem prostaty i zaburzeniami wytrysku (takimi jak PW). W przypadku żylaków powrózka nasiennego wizyta u lekarza jest szczególnie ważna, jako że stan ten może wpływać na płodność.

Bibliografia:

 1. Lotti F, et al. J Sex Med. 2009 Oct;6(10):2878-2887

13. Czy mogę mieć PW i ED równocześnie?

PW i ED to bardzo różne zaburzenia seksualne. Nawet jeżeli PW nie jest związany z brakiem erekcji, czasem mogą występować razem. Istotny odsetek mężczyzn z PW zgłaszał również objawy ED (31,9%) – w szczególności w przypadkach pojawienia się PW w późniejszym wieku, jako że występowanie ED wzrasta z wiekiem.

U mężczyzn z ED, wymagających stałej stymulacji członka w celu utrzymania wzwodu zdolnego do penetracji, częstość PW wydaje się być wysoka – prawdopodobnie obawa o utrzymanie satysfakcjonującej erekcji może skłonić mężczyznę do „przyspieszenia” stosunku. Z drugiej jednak strony pojawiają się sugestie, że PW może z czasem prowadzić do rozwoju ED.

Bibliografia:

 1. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl. 2005 Dec;28 Suppl 2:40-45.

14. Czy PW występuje również w związkach homoseksualnych?

Przedwczesny wytrysk (PW) jest zaburzeniem funkcji seksualnej u mężczyzn. Nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną. Niektóre dowody wskazują, że ta ostatnia nie wpływa znacząco na przebieg kliniczny zaburzeń wytrysku. PW jest równie częsta wśród mężczyzn zarówno homoseksualnych, jak i heteroseksualnych.

Czas opóźnienia wytrysku mierzy się na podstawie czasu do wytrysku wewnątrzpochwowego (IELT) – w wyniku czego aktywności homoseksualne są wykluczane z protokołów badawczych – badania nad PW były przeprowadzane jedynie na parach heteroseksualnych.

Bibliografia:

 1. Jern P, Santtila P, Johansson A et al. J Sex Marital Ther. 2010;36(4):303-312.

15. Czy PW ma wpływ na mój związek z partnerką?

Zdrowie seksualne i satysfakcja są niezmiernie ważne dla dobrostanu jednostki, jakości jej życia i utrzymywania dobrych relacji z partnerem. Światowa organizacja zdrowia (WHO) podkreśla, że „satysfakcjonujące, bezpieczne i zadawalające życie seksualne” stanowi główny aspekt życia człowieka.

Przedwczesny wytrysk (PW) składa się z wielu aspektów, które mogą mieć negatywne skutki dla związku. Dyskomfort mężczyzny (zarówno fizyczny jak i psychiczny) połączony ze zmniejszonym poziomem satysfakcji seksualnej partnerki może powodować poważne problemy – zarówno w życiu seksualnym, jak i emocjonalnym pary. Zarówno dla mężczyzn z PW, jak i ich partnerek brak kontroli prowadzi do utraty satysfakcji – poczucia, że czegoś brakuje w związku, oraz do zaburzonego poczucia bliskości. Innymi słowy, PW prowadzi do utraty równowagi w związku dwojga ludzi, powodując nieporozumienia i dyskomfort.

Przedwczesny wytrysk wpływa na pary na różny sposób. Istnieją dwa główne rodzaje konsekwencji: wpływ na poziom satysfakcji seksualnej oraz skutki psychologiczne. Z seksualnego punktu widzenia, 25% odpowiadających podało niski lub bardzo niski poziom satysfakcji z pożycia seksualnego; 52% partnerek mężczyzn z PW nie przeżywało orgazmu w porównaniu z 21% w grupie kontrolnej; 75% partnerek mężczyzn z PW podawało problemy z osiągnięciem podniecenia, zaś w grupie kontrolnej odsetek wynosił tylko 20%. W europejskim badaniu obserwacyjnym dotyczącym PW jedynie 53% partnerek seksualnych mężczyzn z PW doświadczało mniej lub bardziej regularnych orgazmów podczas współżycia, natomiast w przypadku partnerek mężczyzn bez PW odsetek ten wynosił 84%.

Z psychologicznej perspektywy, partnerki pacjentów z przedwczesnym wytryskiem zgłaszały uczucie zakłopotania w związku z partnerem; 50% z nich cierpi z powodu napięcia, a 32% – z powodu kłopotów interpersonalnych.

Dlatego też z problemem PW należy zmierzyć się razem jako para. Badania pokazały, że pary komunikujące się w sposób otwarty i szczery na temat zaburzeń seksualnych mężczyzny mają największą szansę na skuteczne poradzenie sobie z problemem. Partnerka odgrywa fundamentalną rolę poprzez oferowanie wsparcia mężczyźnie z PW, który musi uświadomić sobie, że problem może rozwiązać jedynie wspólna wizyta u lekarza.

Bibliografia:

 1. UN. The Right to Reproductive and Sexual Health. http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womrepro.htm
 2. Graziottin A. “Sessualità e fisiopatologia sessuale” in: Zanoio L, Barcellona E, Zacché G. (a cura di), Ginecologia e Ostetricia; Elsevier Masson, Milano 2007; pp:165-196
 3. Graziottin A. Althof S. The Journal of Sexual Medicine 2011; 8 Suppl 4: 304-309

16. Co może się wydarzyć w moim związku, jeżeli nie zrobię nic z problemem PW?

Dyskomfort mężczyzny (zarówno fizyczny jak i psychiczny) w połączeniu z niskim poziomem zadowolenia z seksu u jego partnerki może powodować poważne problemy zarówno w życiu seksualnym jak i emocjonalnym pary. Mężczyźni z PW oraz ich partnerki mogą przeżywać:

 • upośledzenie czynności seksualnych;
 • mniejszą satysfakcję podczas stosunku seksualnego;
 • pogorszenie jakości życia;
 • zwiększone poczucie dyskomfortu;
 • problemy interpersonalne.

Bibliografia:

 1. McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14.
 2. McMahon CG et al. J Sex Med 2011;8:524-539.

17. Czy PW może wpływać na płodność?

Jeżeli para nie ma kłopotów z płodnością, mężczyzna cierpiący z powodu przedwczesnego wytrysku (PW) jest nadal zdolny do zapłodnienia – pod warunkiem, że wytrysk, choćby przedwczesny, nastąpi podczas penetracji, a nie przed wsunięciem penisa do pochwy (wytrysk „ante portas”). W tym ostatnim wypadku zaleca się wizytę u lekarza, który może zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

18. Czy PW można leczyć?

Przedwczesny wytrysk (PW) – zarówno pierwotny, jak i nabyty – jest schorzeniem. W przypadku nabytej formy PW, może zostać wyleczony. Jeżeli lekarz ustali, że PW jest wynikiem innej choroby – np. zapalenia prostaty – wówczas zastosowanie antybiotyku wyleczy zapalenie, wywierając tym samym dobry wpływ na PW.

W przypadku pierwotnej formy PW również istnieją różne opcje leczenia. W związku z tym lekarz jest niezbędny, by zdecydować, czy i jakie leczenie jest w konkretnym przypadku wskazane.

Jeżeli podejrzewasz u siebie PW, musisz przyjąć do wiadomości, że jest to powszechna dolegliwość, która powinna i może być leczona. Musisz unikać prób samoleczenia, jako że takowe są prawdopodobnie bezużyteczne i niebezpieczne. Zamiast tego udaj się do lekarza po właściwą diagnozę i leczenie.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.

19. Czy środki stosowane w leczeniu PW mogą być groźne?

Przedwczesny wytrysk jest schorzeniem, które można leczyć. Początkowo było uważane za problem psychologiczny i przez dekady leczone za pomocą terapii behawioralnej i kognitywnej. Następnie dostępne stały się farmaceutyki na receptę oraz środki stosowane miejscowo.

W każdym przypadku konsultacja lekarska jest jedynym bezpiecznym sposobem uzyskania właściwej diagnozy i leczenia. Jedynie lekarz może zidentyfikować przyczyny (różnicowanie PW pierwotnego od wtórnego) i wybrać odpowiednią metodę terapii. Jedynie lekarz może przepisać dostępne leczenie farmakologiczne.

Istnieje realne ryzyko związane z samoleczeniem. Jeżeli lekarz przepisał leczenie farmakologiczne, należy kupić autentyczny produkt. Należy bezwzględnie przyjmować prawdziwe leki – przede wszystkim dla zdrowia i dobrostanu, jak również dla bezpieczeństwa, gdyż fałszywe mogą zawierać niebezpieczne substancje. Z tego względu zawsze należy kupować produkty przepisane przez lekarza w renomowanej, znanej ci aptece.

Bibliografia:

 1. World Health Organisation. ICD-10;1992. p. 355–356.
 2. www.eaasm.eu

20. Czy jestem w stanie poprawić kontrolę nad wytryskiem poprzez stosowanie technik oddychania?

Początkowo uważano PW za problem psychologiczny i przez dekady leczono za pomocą terapii behawioralnych i kognitywnych. Spośród nich tzw. techniki kontroli oddechu wydawały się wywierać efekt uspokajający i wyglądało na to, że faktycznie działają.

Jednakże doświadczenie kliniczne i badania naukowe sugerują, że poprawa uzyskana za pomocą tych metod zazwyczaj nie utrzymuje się przez dłuższy czas. Dzieje się tak, ponieważ PW jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii. Czynniki psychologiczne i psychiczne mogą być powiązane u tej samej osoby – jedynie lekarz może postawić właściwą diagnozę i znaleźć rozwiązanie. Poza tym, jeżeli skupisz uwagę na oddychaniu zamiast na partnerce, co stanie się z tą relacją, jak również twoją własną satysfakcją?

Bibliografia:

 1. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.

21. Czy masturbacja przed stosunkiem może być pomocna w leczeniu PW?

Masturbacja przed stosunkiem seksualnym, mimo że na krótką metę bywa częściowo skuteczna, może raczej zaostrzyć niż załagodzić objawy PW. Dzieje się tak, ponieważ mężczyzna celowo ignoruje lub tłumi doznania seksualne, które powinny być kontrolowane w celu uzyskania poprawy. Ponadto złe techniki masturbacji (np. nieustanne dążenie do szczytowania) mogą hamować rozwój mechanizmów kontroli wytrysku.

Masturbacja przed stosunkiem seksualnym jest jedną z tak zwanych behawioralnych technik samopomocy; stosuje ją wielu młodszych mężczyzn. Teoretyczne podstawy tej metody są związane z faktem, że po masturbacji mężczyzna może częściowo zwiększyć kontrolę nad wytryskiem, ucząc się rozpoznawać oznaki zwiększonego podniecenia seksualnego i utrzymywać poziom pobudzenia poniżej poziomu intensywności wywołującego odruch wytrysku.

Jednakże skuteczność behawioralnych technik samopomocy nie ma poparcia w kontrolowanych badaniach. Co więcej, doświadczenie kliniczne wskazuje, że jakakolwiek poprawa uzyskana za pomocą tych technik nie utrzymuje się przez dłuższy czas.

Bibliografia:

 1. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
 2. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.

22. Dlaczego muszę udać się do lekarza, aby znaleźć rozwiązanie problemu przedwczesnego wytrysku? Czy nie wystarczy jeżeli porozmawiam o PW z partnerką?

W przypadku przedwczesnego wytrysku (PW), rozmowa z partnerką jest niezwykle ważna. Brak satysfakcji seksualnej może powodować uczucie frustracji, złości i rozczarowania oraz negatywnie wpłynąć na bliskość i harmonię w związku. Bez rozmowy „od serca” obie strony mogą rozwinąć w sobie poczucie niedowartościowania, co może wpłynąć na ich dobrostan seksualny lub stabilność relacji.

W związku z tym, przedwczesny wytrysk jest problemem, który para powinna rozwiązać wspólnie. Rozmowa scala wiązek – jest najskuteczniejszą bronią w poszukiwaniu rozwiązania. Rola partnerki jest bardzo istotna – może ułatwić identyfikację problemu przez mężczyznę, by oboje mogli poszukać rozwiązania. Często właśnie dzięki swoim partnerkom mężczyźni zgłaszają się do lekarza. Wizyta u lekarza jest w każdym przypadku niezbędna – jest to jedyny sposób, by właściwie zdiagnozować i (jeśli to konieczne) wdrożyć terapię.

23. Dlaczego muszę udać się do lekarza, jeśli chcę znaleźć rozwiązanie problemu przedwczesnego wytrysku? Czy nie wystarczy znaleźć rozwiązanie w Internecie?

Uzyskanie informacji na temat schorzenia jest niezwykle ważne, należy jednak znaleźć źródło informacji, któremu można zaufać. Strony internetowe należące do towarzystw naukowych lub przez nie akredytowane mogą dostarczać rzetelnych i użytecznych informacji, lecz konsultacja lekarska pozostaje najważniejsza.

Informacje dostępne w Internecie nie zawsze są poparte badaniami naukowymi. Bywają mylne i często generują mity.

Przedwczesny wytrysk (PW) jest schorzeniem, które może być leczone, lecz samoleczenie stanowi zagrożeniem zarówno z uwagi na możliwość błędnej diagnozy, jak i ryzyko wdrożenia złego leczenia. Jedynie lekarz może zidentyfikować przyczynę (pierwotny PW lub wtórny PW) i zalecić najwłaściwsze leczenie. Warto również pamiętać o tym, że wiele z dostępnych leków można otrzymać jedynie na receptę. Należy wystrzegać się stron internetowych sprzedających leki bez pytania o receptę, gdyż mogą być to nielegalne apteki, sprzedające fałszywe lekarstwa.

Należy przyjmować wyłącznie prawdziwe leki – przede wszystkim dla zdrowia i dobrostanu, jak również dla bezpieczeństwa, bowiem leki fałszywe zawierać mogą substancje niebezpieczne. Z tego względu zawsze należy kupować produkty przepisane przez lekarza w zaufanej, znanej aptece.

Bibliografia:

 1. Jannini EA, Limoncin E, Ciocca G et al. J Sex Med 2012;9:2994–3001.
 2. Popovic M. Arch Sex Behav 2011;40:449–456.
 3. Malamuth N, Huppin M. Adolesc Med Clin. 2005;16(2):315-326.

24. Z kim powinienem się skontaktować, aby znaleźć rozwiązanie problemu przedwczesnego wytrysku?

Jeśli podejrzewasz u siebie PW, jedyną osobą która może ci pomóc, jest lekarz, np. urolog lub seksuolog.

PW to delikatna kwestia, lecz otwarta rozmowa z lekarzem jest jedynym sposobem przezwyciężenia problemu. Jedynie lekarz może zidentyfikować przyczynę (pierwotny PW lub wtórny PW) i zalecić najwłaściwsze leczenie. Jedynie lekarz może przepisać leczenie farmakologiczne, jeżeli okaże się konieczne.

Przezwyciężanie tabu i zażenowania to decydujący krok. Powinieneś również porozmawiać ze swoja partnerką, aby uzyskać wsparcie podczas wizyty u lekarza i wspólnie poszukać rozwiązania. Dostępne są narzędzia, które ułatwią tobie i twojej partnerce dokonanie obiektywnej oceny – np. test PEDT (test PEDT nie zastąpi diagnozy lekarskiej), który może być punktem wyjścia do rozmowy z lekarzem.

25. Wstydzę się rozmawiać z lekarzem o PW. Co mogę zrobić?

Rozmowa na temat problemów seksualnych, w szczególności przedwczesnego wytrysku (PW) jest zawsze skomplikowana. Czasem wywołuje zażenowanie i lęk. W związku z tym jest to całkowicie zrozumiałe, że czujesz się zawstydzony. Większość mężczyzn z PW jest wrażliwa na etykietę osoby z przedwczesnym wytryskiem. Co więcej, większość mężczyzn wstydzi się na samą myśl o rozmowie o swoich problemach z osobą względnie obcą. Ponad połowa mężczyzn, którzy nie rozmawiali z lekarzem o PW stwierdziła, że nigdy nie rozważali takiego kroku.

Należy jednak przezwyciężyć wstyd i porozmawiać z lekarzem, gdyż jest to jedyny sposób na uzyskanie poprawnej diagnozy i skutecznego leczenia, a co za tym idzie, poprawy jakości relacji seksualnej. Dostępne są narzędzia, które ułatwią przezwyciężenie tabu i wstydu – np. test PEDT (uwaga: test PEDT nie zastąpi diagnozy lekarskiej), który może być punktem wyjścia do rozmowy z lekarzem. Więcej: wypróbuj test PEDT

Jedynie lekarz może zidentyfikować przyczynę (pierwotny PW lub wtórny PW) i zalecić najbardziej odpowiednią terapię. Tylko lekarz może też przepisać leczenie farmakologiczne. Samoleczenie jest zazwyczaj bezcelowe. Co gorsza, może być szkodliwe i powinno się go unikać, gdyż jest związane z wieloma niebezpieczeństwami (np. ryzyko stosowania nieodpowiednich lub nieskutecznych dawek leku). Ponadto należy unikać kupowania leków w Internecie od nieautoryzowanych sprzedawców.

Warto również pamiętać o tym, że wiele z dostępnych leków można otrzymać jedynie na receptę. Należy wystrzegać się stron internetowych sprzedających leki bez pytania o receptę, gdyż mogą być to nielegalne apteki, sprzedające fałszywe lekarstwa.

Należy przyjmować wyłącznie prawdziwe leki – przede wszystkim dla zdrowia i dobrostanu, jak również dla bezpieczeństwa, bowiem leki fałszywe zawierać mogą substancje niebezpieczne. Z tego względu zawsze należy kupować produkty przepisane przez lekarza w zaufanej, znanej aptece.

Bibliografia:

 1. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.
 2. Porst H, Montorsi F, Rosen RC et al. Eur Urol 2007;51:816–824.

26. Czy partnerka może mi pomóc/czy ja mogę pomóc partnerce? Jak to zrobić?

Przedwczesny wytrysk (PW) jest problemem, który para powinna postarać się rozwiązać wspólnie. Rozmowa scala związek i stanowi jedną z najbardziej skutecznych broni w szukaniu rozwiązania. Rola partnerki jest istotna – może ułatwić mężczyźnie akceptację obecności problemu, by oboje mogli poszukać rozwiązania. Często właśnie dzięki partnerkom mężczyźni zgłaszają się do lekarza. Wizyta u lekarza jest w każdym przypadku niezbędna, gdyż jest to jedyny sposób by właściwie zdiagnozować i (jeśli to konieczne) wdrożyć terapię.

Niektórzy mężczyźni chcieliby ukryć swoje schorzenie. Badania wykazały jednak, że pary komunikujące się w sposób otwarty i szczery na temat zaburzeń seksualnych mężczyzny mają największą szansę na skuteczne poradzenie sobie z problemem.

Większość mężczyzn z PW (ponad 60%) oświadczyło, że zgłosiliby się na leczenie PW, gdyby zasugerowała to partnerka. Prawie 75% mężczyzn z PW, którzy podjęli leczenie, uczyniło tak z chęci zwiększenia satysfakcji seksualnej partnerki.

Jak rozmawiać z partnerką/partnerem?

Bibliografia:

 1. Porst H, Montorsi F, Rosen RC et al. Eur Urol 2007;51:816–824.
matches