Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Unikanie samodzielnego stosowania leków i ochrona przed fałszywymi lekami na opóźnienie wytrysku

PW jest jednostką chorobową i może być leczony, lecz należy unikać samodzielnego stosowania leków. Samodzielność w tym względzie nie prowadzi do postawienia poprawnej diagnozy w zakresie etiologii, a ponadto niesie ze sobą ryzyko błędnego leczenia.

Należy uzyskać informacje na temat dysfunkcji z wiarygodnego źródła. Strony internetowe towarzystw naukowych lub przez nie akredytowane mogą dostarczyć pomocnych i wiarygodnych informacji na temat schorzeń. Jednakże jedynie lekarz jest w stanie określić ich przyczyny (pierwotny czy wtórny PW), dobrać i zalecić optymalne leczenie. W związku z tym, konsultacja lekarska jest kwestią elementarną i powinna być obowiązkowa. Warto również zauważyć, że wiele z dostępnych terapii jest opartych jedynie na lekach przepisywanych na receptę – należy zatem wystrzegać się stron internetowych, sprzedających tego rodzaju leki, bez konieczności przedstawienia recepty, jako że mogą to być nielegalne apteki sprzedające sfałszowane leki.

Przyjmowanie prawdziwych leków jest ważne – po pierwsze dla zdrowia i ogólnego dobrostanu, jak również z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, gdyż w podrabianych lekach znajdowano substancje niebezpieczne. Z uwagi na to, zawsze należy kupować przepisane leki z renomowanych, znanych i zaufanych aptek lub z legalnych i akredytowanych aptek internetowych (należy mieć na uwadze, że tylko w niektórych krajach apteki internetowe są legalne, a więc posiadają certyfikaty i są bezpieczne).

Internet jest największym i najmniej uregulowanym rynkiem na świecie, gdzie funkcjonuje wiele aptecznych stron internetowych, które kamuflują fałszywe leki pomiędzy legalnymi preparatami. W ponad 50% przypadków stwierdzono, że leki zakupione przez Internet ze stron internetowych są podróbkami. Raport przygotowany przez Europejski Sojusz na Rzecz Dostępu do Bezpiecznych Leków (EAASM) ujawnił, że 62% leków zakupionych przez Internet nie odpowiadało normom lub było fałszywych oraz często zawierały niezadeklarowane substancje, potencjalnie groźne dla zdrowia.

Najnowsze szacunki sugerują, że globalna sprzedaż fałszowanych leków osiągnęła wartość ponad 75 miliardów dolarów, co oznacza, że podwoiła się w ciągu 5 lat (2005-2010). Liczne badania donosiły również o wielu stronach oferujących bez recepty leki, które powinny być dostępne jedynie na receptę, oraz o klientach kupujących leki przez Internet pomimo świadomości zagrożenia.

„Fałszowane leki wpisują się w szersze zjawisko dotyczące farmaceutyków nie spełniających norm. Różnica polega na tym, że są umyślnie i w nieuczciwych zamiarach błędnie oznakowane w odniesieniu do swej zawartości lub pochodzenia. Fałszerstwo może dotyczyć zarówno produktów oryginalnych, jak i generycznych. Nieautentyczne leki mogą zawierać odpowiednie składniki w fałszywych opakowaniach, niewłaściwe składniki, mogą nie zawierać żadnych aktywnych substancji lub ich niewystarczające ilości.” (Definicja Światowej Organizacji Zdrowia, WHO)

„Leki nie spełniające standardów to produkty, których kompozycja i składniki nie spełniają odpowiednich specyfikacji naukowych, a w rezultacie mogą być nieskuteczne lub niebezpieczne dla pacjenta. Produkty nie spełniające standardów mogą powstawać w wyniku zaniedbania, błędu ludzkiego, niedostatecznych zasobów ludzkich i finansowych lub fałszerstwa.” (Definicja Światowej Organizacji Zdrowia, WHO)

Jakie ryzyko jest związane z przyjmowaniem sfałszowanych leków? Osoba przyjmująca sfałszowany lek może być narażona na liczne niebezpieczne następstwa zdrowotne. Pacjenci mogą skarżyć się na nieoczekiwane skutki uboczne, reakcje alergiczne lub pogorszenie stanu zdrowia. Niektóre z fałszowanych produktów nie zawierają żadnych substancji aktywnych, natomiast zawierają substancje nieaktywne, które nie zapewniają pacjentowi żadnych korzyści z leczenia. Fałszywe leki mogą również zawierać nieprawidłowe składniki, niewłaściwe dawki właściwych składników, mogą też zawierać składniki niebezpieczne.

Najbezpieczniejszym sposobem pozyskania prawdziwego leku na receptę jest otrzymanie recepty od lekarza i zrealizowanie jej w licencjonowanej aptece. Należy zauważyć, że w Polsce sprzedaż leków na receptę jest nielegalna.

Bibliografia

 1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
 2. Atikeler MK, Gecit I, Senol FA. Andrologia 2002;34(6):356-359.
 3. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
 4. Buvat J. J Sex Med 2011;8(suppl 4):316–327.
 5. Donatucci CF. J Sex Med. 2006;3(Suppl 4):303-308.
 6. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
 7. El-Nashaar A, Shamloul R. J Sex Med. 2007;4(2):491-496.
 8. Gallo L, Perdonà S, Gallo A. J Sex Med. 2010;7(3):1269-1276.
 9. Giuliano F et al. BJU International 2008;102 (6):668-675.
 10. Giuliano F, Clement P. Eur Urol 2006;50 (3):454-466.
 11. Graziottin A, Althof S. J Sex Med 2011;8 Suppl 4:304-309.
 12. Halvorsen JG et al. J Am Board Fam Pract 1992;5:51-612.
 13. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm169898.htm
 14. http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120222093503.htm
 15. Jannini EA et al. Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità. Elsevier Masson Ed. 2007
 16. Jannini EA, Lombardo F, Lenzi A. Int J Androl 2005;28 Suppl 2:40-45.
 17. Jannini EA, Porst H. J Sex Med 2011;8 Suppl 4:301-303.
 18. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
 19. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. JAMA. 1999; 281 (6) :537-544.
 20. Limoncin E, Tomassetti M, Gravina GL et al. J Urol 2012 Nov 6. Epub ahead of print.
 21. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO et al. NEngl J Med 2007;357:762–74.
 22. Masters WH, Johnson VE. Human sexual inadequacy. Boston: Little Brown; 1970:92–115.
 23. McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14.
 24. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
 25. McMahon CG et al. J Sex Med 2011;8:524-539.
 26. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
 27. Montorsi F. J Sex Med 2005;suppl 1:8, ABS PS-3-1.
 28. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824.
 29. Porst H. “Premature Ejaculation”. In: Porst H, Reisman Y (eds):The ESSM Syllabus of Sexual Medicine.Medix Publishers,Amsterdam 2012; pp 547-595.
 30. Revicki V et al. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:33.
 31. Rosenberg MT, Sadovsky R. Identification and diagnosis of premature ejaculation. Int J Clin Pract. 2007;61(6):903-908.
 32. Screponi E, Carosa E, Di Stasi SM et al. Urology 2001;58(2):198-202.
 33. Shabsigh R, Rowland D. J Sex Med 2007;4 (5):1468-1478.
 34. Sotomayor M. J Sex Med 2005;2(2):110-114.
 35. Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.
 36. World Health Organisation. ICD-10;1992. p. 355–356.
 37. The Counterfeiting Superhighway report
matches