Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Przyczyny i powody przedwczesnego wytrysku

Przedwczesny wytrysk (PW) jest jednostką chorobową, która może być powodowana przez różne czynniki. Po raz pierwszy opisał ją jako Bernard Shapiro w 1943 roku, dokonując rozróżnienia na typ A i typ B, określane później jako trwające całe życie (pierwotne) i nabyte (wtórne).

Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej (ISSM) zdefiniowało pierwotny PW jako „zaburzenie funkcji seksualnych u mężczyzn cechowane przez wytrysk występujący zawsze lub prawie zawsze przed lub w ciągu około minuty od penetracji pochwy oraz niemożność opóźnienia wytrysku podczas każdej lub prawie każdej penetracji pochwy, jak również negatywne skutki w sferze osobistej, takie jak napięcie, niepokój, frustracja i/lub unikanie bliskości intymnej.”

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) kontroluje i kieruje odruchem wytrysku. W ten proces zaangażowane są liczne neuroprzekaźniki. Kluczowym neuroprzekaźnikiem jest serotonina, wywierająca efekt hamujący na wytrysk i funkcję seksualną mężczyzny. Więcej o prawidłowej odpowiedzi seksualnej u mężczyzn.

Etiologia PW. Na PW wpływa kilka różnych czynników. Czynniki psychologiczne i organiczne mogą być powiązane. W PW, podobnie jak w większości innych zaburzeń seksualnych, pewne czynniki psychologiczne, występujące u mężczyzn i ich partnerek, są rezultatem reakcji emocjonalnych i frustracji spowodowanych samym PW. W efekcie mogą przyczyniać się do pogarszania i utrwalania problemu, prowadząc do błędnego koła.

Błędne koło PW

Wykres: Błędne koło PW

Pierwotny PW dotyczy około 65% mężczyzn skarżących się na PW i jest przewlekłym schorzeniem, prawdopodobnie związanym, w niektórych przypadkach, ze szczególnymi cechami systemu receptorów i transporterów serotoninowych, skutkującymi zmniejszonym stężeniem serotoniny – neuroprzekaźnika odgrywającego kluczową rolę w wytrysku. Więcej o permanentnym PW.

Nabyty PW rozpoczyna się w pewnym momencie życia, po okresie normalnej kontroli nad wytryskiem i może być objawem innych chorób, takich jak np.: choroby prostaty, zaburzenia erekcji oraz nadczynność tarczycy. Inne czynniki socjalne, psychologiczne lub interpersonalne mogą powodować lub przyczyniać się do rozwoju nabytej PW.

Bibliografia

  1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
  2. Buvat J. J Sex Med 2011;8(suppl 4):316–327.
  3. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
  4. Giuliano F, Clement P. Eur Urol 2006;50 (3):454-466.
  5. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
  6. McMahon CG et al. J Sex Med 2008;5:1590–1606.
  7. Waldinger MD. Premature Ejaculation Definition and Drug Treatment. Drugs 2007;67 (4):547-568.
matches