Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Pornografia i Internet

Czy Internet i pornografia (to drugie prawie zawsze dostępne w tym pierwszym) po prostu generują patologię psychologiczną i seksualną? Czy też mogą czasem, zgodnie ze zdaniem wielu seksuologów, pominąwszy niektóre kwestie etyczne, odgrywać rolę w diagnostyce seksualnej, a nawet terapii dorosłych par?

Rola Internetu w praktyce klinicznej specjalistów od zdrowia seksualnego jest niezwykle ważna, aczkolwiek wieloaspektowa, prezentuje zarówno cienie, jak i blaski. Pornografię w Internecie uznano za winną problemów związanych z zachowaniami seksualnymi w męskiej populacji. Jest to prawda w przypadku obecności elementów obsesji lub braku wystarczającej kontroli. W grupie młodzieży niekontrolowane korzystanie z Internetu może stanowić istotne zagrożenie w zakresie cyberprzemocy, niepożądanej ekspozycji na pornografię i możliwości ujawniania osobistych informacji przestępcom seksualnym.

Główne ryzyko związane z pornografią polega na tym, że ludzie (głównie młodzi i niedoświadczeni) mogą uważać akty seksualne prezentowane w pornografii jako model idealnego życia seksualnego. Kobiety przedstawiane jako seksualne niewolnice, ukierunkowane wyłącznie na zapewnianie męskiej rozkoszy. Mężczyźni z dużymi genitaliami, zawsze utrzymywana erekcja – może to łatwo wywołać olbrzymi lęk przed aktem seksualnym, jak również prowadzić do szowinizmu. W takich przypadkach Internet i związana z nim pornografia mogą być powodem zaburzeń seksualnych. Z drugiej jednak strony, wielu seksuologów uważa pornografię za sposób analizy pacjenta, jak również za metodę leczenia niektórych zaburzeń seksualnych. Badania naukowe wykazały pozytywną korelację pomiędzy odbiorem relacji seksualnej i partnera a umiarkowanym korzystaniem z pornografii. Wśród odbiorców pornografii (w porównaniu z tymi, którzy z niej nie korzystali) pojawiała się tendencja do większej intymności pomiędzy partnerami. Zatem wykorzystanie pornografii nie powinno być sposobem na unikanie intymności, lecz jako wyraz dobrowolnego poszukiwania. Pod warunkiem, że wymiana informacji w Internecie odbywa się poprzez kontakt z ekspertami i jest ograniczona do dorosłych par, może prowadzić do poszerzenia wiedzy i lepszego zrozumienia siebie. Pornografia powinna być używana w kontekście terapii seksualnej par, nacelowanej na poprawienie życia seksualnego i intymności w związku.

Bibliografia

  1. Jannini EA, Limoncin E, Ciocca G et al. J Sex Med 2012;9:2994–3001.
  2. Popovic M. Arch Sex Behav 2011;40:449–456.
  3. Malamuth N, Huppin M. Adolesc Med Clin. 2005;16(2):315-326.
matches