Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Czym jest przedwczesny wytrysk?

Problemy z przedwczesną ejakulacją

Przedwczesny wytrysk (PW) jest najczęstszym zaburzeniem funkcji seksualnych u mężczyzn poniżej 60. roku życia – 1 na 5 mężczyzn skarży się na PW. Jednakże jest to jedna z najrzadziej diagnozowanych i leczonych męskich dolegliwości. Dotyczy wyższego odsetka pacjentów niż zaburzenia wzwodu. Patrz: O PW

Istotny odsetek mężczyzn na całym świecie zgłasza objawy lub skarży się z powodu PW: około 20% do 30% mężczyzn cierpi na to zaburzenie. Jednakże jedynie około 9% zwraca się z tego powodu po pomoc do lekarza.

 

Przyczyny przedwczesnego wytrysku

Istnieją dowody na to, że pierwotny PW (trwający całe życie) przeważający w tej grupie pacjentów jest częściowo związany z psychiką, a częściowo uwarunkowany organiczne. Uważa się, że jest związany z pewnymi właściwościami systemu receptorów i transporterów serotoniny, co skutkuje zmniejszonym stężeniem serotoniny – neuroprzekaźnika, który (w ośrodkowym układzie nerwowym) odgrywa kluczową rolę w procesie wytrysku.

 

Przeróżne czynniki psychologiczne i organiczne mogą występować razem u tej samej osoby. Po raz pierwszy schorzenie zostało opisane jako syndrom kliniczny w 1943 roku przez Bernarda Shapiro. Wyróżnia się pierwotny oraz nabyty PW. Patrz: Co oznacza PW?

W porównaniu ze zdrowymi mężczyznami, u mężczyzn z PW wytrysk występuje szybciej i pod mniejszą kontrolą niż u mężczyzn bez PW.

Zatem nie można zredukować PW do problemu czasowego, gdyż składa się z innych ważnych czynników, takich jak „utrata kontroli” nad wytryskiem, stres z tym związany i problemy w związku, jak również niski poziom satysfakcji ze stosunku. Istnieją trzy kluczowe kryteria rozpoznawania PW. Patrz: Jak rozpoznać PW?

Satysfakcjonujące życie seksualne jest niezbędne w każdym udanym związku. Brak satysfakcji może przełożyć się na poczucie frustracji, gniewu i rozczarowania oraz może wpłynąć negatywnie na bliskość i harmonię pary.

Dyskomfort mężczyzny (zarówno fizyczny jak i psychologiczny) w połączeniu ze zmniejszoną satysfakcją partnerki może spowodować poważne problemy zarówno w życiu seksualnym jak i emocjonalnym pary. Patrz: PW i stres – PW a związki.

Początkowo uważano PW za problem psychologiczny i przez wiele lat leczono go za pomocą terapii behawioralnych i kognitywnych.

W dzisiejszych czasach leczenie PW uwzględnia również stosowanie leków na receptę, jak również preparatów stosowanych miejscowo, które aplikuje się bezpośrednio na żołądź i wędzidełko prącia. Patrz: Co można zrobić?

Dlaczego jest to tak istotne, by unikać samodzielnego leczenia i uzyskać poradę lekarską oraz kupować leki przepisane przez lekarza wyłącznie w aptece? Patrz: Unikanie samodzielnego przyjmowania leków i ochrona przed fałszywymi medykamentami

Bibliografia

  1. Althof SE et al. J Sex Med. 2010;7(9):2947-2969.
  2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th edition. Text revision: DSMIV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
  3. Broderick GA. J Sex Med 2006;3(4):295-302.
  4. EAU Guidelines on ED and PW 2012.
  5. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. J Endocrinol Invest 2002;25(11):1006-1019.
  6. McCarty EJ. Core Evidence 2012;7:1-14
  7. McMahon CG, Jannini E, Waldinger M, Rowland D. J Sex Med 2013;10(1):204-229.
  8. Porst 2007.
  9. Rosenberg MT, Sadovsky R. Identification and diagnosis of premature ejaculation. Int J Clin Pract. 2007;61(6):903-908.
matches