Poznaj historię Marka i Kasi! Historia Marka i Kasi
Drukuj Drukuj

Alkohol i narkotyki

Alkohol, kokaina, marihuana i inne narkotyki skutecznie opóźniają wytrysk.

PW może pojawić się w efekcie zażywania niektórych narkotyków, takich jak amfetamina i kokaina. Czasami alkohol może opóźnić orgazm, lecz absolutnie nie jest skutecznym leczeniem przedwczesnego wytrysku – może mieć szkodliwy wpływ na kontrolę wytrysku. Niektóre narkotyki, np. opiaty, mogą czasem hamować wytrysk.

Jednakże we wszystkich przypadkach należy wziąć pod uwagę inne poważne niepożądane skutki uboczne związane z ww. substancjami. Co więcej, problemy psychologiczne powstałe w wyniku uzależnienia od tych substancji mogą dołączyć się do problemów psychologicznych spowodowanych PW. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż próba „leczenia” PW za pomocą narkotyków i alkoholu (lub ich mieszanki). W najnowszym badaniu wykazano związek pomiędzy PW a nikotyną i nielegalnymi substancjami. Co więcej, w badaniu przeprowadzonym na 228 młodych mężczyznach we Włoszech występowanie PW przed rozpoczęciem zażywania narkotyków wynosiło 37,5%, co sugeruje (jak spekulują niektórzy autorzy), że zaburzenia seksualne lub przekonanie, że cierpi się z powodu problemów seksualnych, mogą wśród mężczyzn stanowić powód nadużywania narkotyków i uzależnienia.

Bibliografia

  1. American Urological Association. The Management of Premature Ejaculation: A Patient’s Guide.
  2. Mialon A, Berchtold A, Michaud PA, Gmel G, Suris JC. Sexual dysfunctions among young men: prevalence and associated factors. J Adolesc Health. 2012 Jul;51(1):25-31.
  3. La Pera G, Franco Giannotti C, Taggi F, Macchia T. J Sex Marital Ther 2003;29(2):149-156.
matches